Når historien om, hvordan Joe & The Juice er vokset ud af et hjørne i en tøjbutik i Indre København til i dag at have butikker i hele verden, skal fortælles, kommer man ikke uden om Different. Different er den model, kædens stifter og tidligere CEO og nuværende bestyrelsesformand, Kaspar Basse, selv har udviklet med henblik på at beskytte sin oprindelige forretningsidé på en strabadserende vækstrejse. Basse henviser flere gange i sine Mesterlære-kapitler til modellen, som du kan se herunder.

Blue Ocean

Kaspar Basse fremlægger i kapitel 6, hvordan Joe & The Juice støttede sig til Blue Ocean-strategien, da virksomheden skulle identificere sin særlige edge på markedet. Blue Ocean, der indgår i Different-modellens øverste niveau, Cementering, har fokus på, hvordan man flytter sig fra en mættet konkurrencesituation – såkaldt Red Ocean – og er udviklet af NSEAD-professorerne Chan Kim og Renée Mauborgne i 2004.

”I Joes tilfælde er det, vi skiller os ud på, oplevelsen, fornemmelsen, energi-overleveringen. Det vigtigste for os er, at butikkerne er inspirerende for vores personale, så de har overskud til at skabe intime relationer med gæsterne, fordi det på et helt andet niveau skaber værdi. End om vi har en ny juice hver måned,” fortæller Kaspar Basse i sin anbefaling af Kim og Mauborgnes bog ’Blue Ocean Strategy’ – du kan læse hele Basses personlige introduktion til værket på hans Pensumliste.


Captain of Difference

Kaspar Basse ville gerne have forankret Joe & The Juices strategiske retning bedre internt i organisationen, inden han i 2019 trådte tilbage som CEO for at blive bestyrelsesformand. I kapitel 7 fortæller han om begrebet Captain of Difference, som repræsenterer de nøglepositioner i virksomheden, som afspejler Blue Ocean-strategien.


Begrebet hører ligesom Blue Ocean således også hjemme i Different-modellens cementeringsfase. I Apple er chefdesigneren, den såkaldte CDO (Chief Design Officer) eksempelvis en Captain of Difference, og han hed i en lang årrække – fra 1997 til 2019 – Jony Ive, som du kan se et interview med herunder.

Synthesizer

Denne model har Kaspar Basse ligeledes selv udviklet som en komponent i Different-modellens tredje niveau, der har fokus på ledelse. Synthesizer er efter Basses eget udsagn det værktøj, Joe & The Juice former sine uerfarne ledere med, og modellen underbygger stifterens devise om, at det i hans virksomhed handler om at garantere indsatsen frem for at kontrollere resultatet. Synthesizer, som Kaspar Basse præsenterer i kapitel 6, består af fire søjler, der alle har til formål at understøtte medarbejderens engagement.